Pedagoogid

Koormeister – Ülle Sander

Hääleseadja – Vilja Sliževski

Kontsertmeister – Kadri Toomoja