2010

Anni Katkosild (koorivanem)

Laura Kumpas (koorivanema abi)

Kristi Klopets

Anneli Metsik

Kristiina Pruul