2020

Eliis Olman (koorivanem)

Anni-Liis Prangli (koorivanema abi)

Liisa Kai Siimut

Merilin Metsik

Anna-Maria Otstavel

Getlyn Meite

Kristel Põldaru

Sandra Press