2004

Evelyn Voitk (koorivanem)

Elo Sisask (koorivanema abi)

Maret Laiv

Kerli Vijar

Sirli Vijar

Liivia Jüris

Hanna Varkki

Marit Veeber

Katrina Pajus

May-Britt Raudberg