2016

Linda Tender (koorivanem)

Kertu Süld (koorivanema abi)

Marlen Harjo

Gerde Kadi Kuusk

Trine Tamm

Karolina Puksa

Kriss-Mariin Lusti

Christiana-Gabriela Kristal