2014

Loona Riia Kasemets (koorivanem)

Maarja Koppel (koorivanema abi)

Anneli Kuldkepp

Susann Clauda Murd

Liisa Margit Paats

Heleri Pärmik

Riin Verlin